Công nghệ

DR trong Ahref là phép đo số lượng và chất lượng của các liên kết ngược đến trang web của bạn.

Tôi có thể cho bạn biết có bao nhiêu tên miền có liên kết đến trang đích là “dofollow”. Điều này bao gồm các liên kết từ các tên miền khác cũng như các liên kết từ chính trang đích. Tôi cũng tính đến “DR” (xếp hạng tên miền) của từng tên miền được liên kết. Điều này cho tôi biết mức độ mạnh mẽ của liên kết. Cuối cùng, tôi sử dụng một số thuật toán mã hóa và toán học để đưa ra điểm số “DR” cho trang web mục tiêu.

Một số người sử dụng mẹo tăng DR để thử và cải thiện độ tin cậy cho trang web của họ. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng thành công vì Google có thể phạt các liên kết này. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng mẹo này và nên cố gắng diễn giải nó để các liên kết của bạn không bị phạt. Một số ví dụ về cách thực hiện việc này được liệt kê bên dưới.

Sau khi lấy được link redirect bên dưới, bạn dùng Excel để tách và gộp 2 cột cho nhanh. Sau khi đã dẫn link tới link google, bạn có thể post các link này lên các trang mạng xã hội trước.

Ví dụ :

 

1 http://www.google.vu/url?q=https://bengungoan.com/ 1 http://images.google.pl/url?q=https://bengungoan.com/
2 http://www.maps.google.com/url?q=https://bengungoan.com/ 2 http://images.google.ca/url?q=https://bengungoan.com/
3 http://www.google.de/url?q=https://bengungoan.com/ 3 http://images.google.nl/url?q=https://bengungoan.com/
4 http://www.google.co.jp/url?q=https://bengungoan.com/ 4 http://images.google.nl/url?q=https://bengungoan.com/
5 http://www.google.co.uk/url?q=https://bengungoan.com/ 5 http://images.google.com.br/url?q=https://bengungoan.com/
6 http://www.google.it/url?q=https://bengungoan.com/ 6 http://images.google.com.au/url?q=https://bengungoan.com/
7 http://www.sites.google.com/url?q=https://bengungoan.com/ 7 http://images.google.cz/url?q=https://bengungoan.com/
8 http://www.google.es/url?q=https://bengungoan.com/ 8 http://images.google.ch/url?q=https://bengungoan.com/
9 http://www.google.ca/url?q=https://bengungoan.com/ 9 http://images.google.be/url?q=https://bengungoan.com/
10 http://www.google.nl/url?q=https://bengungoan.com/ 10 http://images.google.at/url?q=https://bengungoan.com/
11 http://www.google.pl/url?q=https://bengungoan.com/ 11 http://images.google.se/url?q=https://bengungoan.com/
12 http://www.google.com.br/url?q=https://bengungoan.com/ 12 http://images.google.com.tw/url?q=https://bengungoan.com/
13 http://www.google.com.au/url?q=https://bengungoan.com/ 13 http://images.google.com.hk/url?q=https://bengungoan.com/
14 http://www.google.co.in/url?q=https://bengungoan.com/ 14 http://images.google.dk/url?q=https://bengungoan.com/
15 http://www.google.ch/url?q=https://bengungoan.com/ 15 http://images.google.hu/url?q=https://bengungoan.com/
16 http://www.google.cz/url?q=https://bengungoan.com/ 16 http://images.google.fi/url?q=https://bengungoan.com/
17 http://www.google.be/url?q=https://bengungoan.com/ 17 http://images.google.com.tr/url?q=https://bengungoan.com/
18 http://www.google.ru/url?q=https://bengungoan.com/ 18 http://images.google.com.hk/url?q=https://bengungoan.com/
19 http://www.google.at/url?q=https://bengungoan.com/ 19 http://images.google.com.ua/url?q=https://bengungoan.com/
20 http://www.google.com.tw/url?q=https://bengungoan.com/ 20 http://images.google.com.mx/url?q=https://bengungoan.com/
21 http://www.google.se/url?q=https://bengungoan.com/ 21 http://images.google.pt/url?q=https://bengungoan.com/
22 http://www.google.dk/url?q=https://bengungoan.com/ 22 http://images.google.co.nz/url?q=https://bengungoan.com/
23 http://www.google.com.tr/url?q=https://bengungoan.com/ 23 http://images.google.co.th/url?q=https://bengungoan.com/
24 http://www.google.hu/url?q=https://bengungoan.com/ 24 http://images.google.no/url?q=https://bengungoan.com/
25 http://www.google.com.mx/url?q=https://bengungoan.com/ 25 http://images.google.com.ar/url?q=https://bengungoan.com/
26 http://www.google.com.hk/url?q=https://bengungoan.com/ 26 http://images.google.ro/url?q=https://bengungoan.com/
27 http://www.google.fi/url?q=https://bengungoan.com/ 27 http://images.google.co.za/url?q=https://bengungoan.com/
28 http://www.google.pt/url?q=https://bengungoan.com/ 28 http://images.google.co.id/url?q=https://bengungoan.com/
29 http://www.google.com.sg/url?q=https://bengungoan.com/ 29 http://images.google.sk/url?q=https://bengungoan.com/
30 http://www.google.co.nz/url?q=https://bengungoan.com/ 30 http://images.google.ie/url?q=https://bengungoan.com/
31 http://www.google.co.th/url?q=https://bengungoan.com/ 31 http://images.google.gr/url?q=https://bengungoan.com/
32 http://www.google.com.ar/url?q=https://bengungoan.com/ 32 http://images.google.com.my/url?q=https://bengungoan.com/
33 http://www.google.co.za/url?q=https://bengungoan.com/ 33 http://images.google.cl/url?q=https://bengungoan.com/
34 http://www.google.no/url?q=https://bengungoan.com/ 34 http://images.google.com.vn/url?q=https://bengungoan.com/
35 http://www.google.co.id/url?q=https://bengungoan.com/ 35 http://images.google.com.ph/url?q=https://bengungoan.com/
36 http://www.google.com.ua/url?q=https://bengungoan.com/ 36 http://images.google.bg/url?q=https://bengungoan.com/
37 http://www.google.ro/url?q=https://bengungoan.com/ 37 http://images.google.co.kr/url?q=https://bengungoan.com/
38 http://www.google.com.ph/url?q=https://bengungoan.com/ 38 http://images.google.co.il/url?q=https://bengungoan.com/
39 http://www.google.com.vn/url?q=https://bengungoan.com/ 39 http://images.google.lt/url?q=https://bengungoan.com/
40 http://www.google.gr/url?q=https://bengungoan.com/ 40 http://images.google.si/url?q=https://bengungoan.com/
41 http://www.google.ie/url?q=https://bengungoan.com/ 41 http://images.google.hr/url?q=https://bengungoan.com/
42 http://www.google.cl/url?q=https://bengungoan.com/ 42 http://images.google.com/url?q=https://bengungoan.com/
43 http://www.google.com.my/url?q=https://bengungoan.com/ 43 http://images.google.ae/url?q=https://bengungoan.com/
44 http://www.images.google.com/url?q=https://bengungoan.com/ 44 http://images.google.rs/url?q=https://bengungoan.com/
45 http://www.google.bg/url?q=https://bengungoan.com/ 45 http://images.google.com.sa/url?q=https://bengungoan.com/
46 http://www.google.com.ng/url?q=https://bengungoan.com/ 46 http://images.google.com.co/url?q=https://bengungoan.com/
47 http://www.google.sk/url?q=https://bengungoan.com/ 47 http://images.google.ee/url?q=https://bengungoan.com/
48 http://www.google.co.il/url?q=https://bengungoan.com/ 48 http://images.google.lv/url?q=https://bengungoan.com/
49 http://www.google.com.ec/url?q=https://bengungoan.com/ 49 http://images.google.com.pe/url?q=https://bengungoan.com/
50 http://www.google.co.kr/url?q=https://bengungoan.com/ 50 http://images.google.mu/url?q=https://bengungoan.com/
51 http://www.google.rs/url?q=https://bengungoan.com/ 51 http://images.google.co.ve/url?q=https://bengungoan.com/
52 http://www.google.lt/url?q=https://bengungoan.com/ 52 http://images.google.lk/url?q=https://bengungoan.com/
53 http://www.google.si/url?q=https://bengungoan.com/ 53 http://images.google.com.pk/url?q=https://bengungoan.com/
54 http://www.google.lv/url?q=https://bengungoan.com/ 54 http://images.google.lu/url?q=https://bengungoan.com/
55 http://www.google.ae/url?q=https://bengungoan.com/ 55 http://images.google.by/url?q=https://bengungoan.com/
56 http://www.google.lk/url?q=https://bengungoan.com/ 56 http://images.google.com.ng/url?q=https://bengungoan.com/
57 http://www.google.com.co/url?q=https://bengungoan.com/ 57 http://images.google.com.np/url?q=https://bengungoan.com/
58 http://www.google.hr/url?q=https://bengungoan.com/ 58 http://images.google.com.uy/url?q=https://bengungoan.com/
59 http://www.google.co.ve/url?q=https://bengungoan.com/ 59 http://images.google.tn/url?q=https://bengungoan.com/
60 http://www.google.com.pk/url?q=https://bengungoan.com/ 60 http://images.google.com.ec/url?q=https://bengungoan.com/
61 http://www.google.ee/url?q=https://bengungoan.com/ 61 http://images.google.com.ec/url?q=https://bengungoan.com/
62 http://www.google.com.pe/url?q=https://bengungoan.com/ 62 http://images.google.com.bd/url?q=https://bengungoan.com/
63 http://www.google.com.sa/url?q=https://bengungoan.com/ 63 http://images.google.co.ke/url?q=https://bengungoan.com/
64 http://www.google.com.eg/url?q=https://bengungoan.com/ 64 http://images.google.dz/url?q=https://bengungoan.com/
65 http://www.google.cf/url?q=https://bengungoan.com/ 65 http://images.google.co.cr/url?q=https://bengungoan.com/
66 http://www.google.com.np/url?q=https://bengungoan.com/ 66 http://images.google.com.lb/url?q=https://bengungoan.com/
67 http://www.google.bt/url?q=https://bengungoan.com/ 67 http://images.google.com.do/url?q=https://bengungoan.com/
68 http://www.google.lu/url?q=https://bengungoan.com/ 68 http://images.google.com.gh/url?q=https://bengungoan.com/
69 http://www.google.com.pa/url?q=https://bengungoan.com/ 69 http://images.google.com.gt/url?q=https://bengungoan.com/
70 http://www.google.co.ug/url?q=https://bengungoan.com/ 70 http://images.google.com.pr/url?q=https://bengungoan.com/
71 http://www.google.co.ke/url?q=https://bengungoan.com/ 71 http://images.google.ba/url?q=https://bengungoan.com/
72 http://www.google.com.bd/url?q=https://bengungoan.com/ 72 http://images.google.is/url?q=https://bengungoan.com/
73 http://www.google.com.uy/url?q=https://bengungoan.com/ 73 http://images.google.kz/url?q=https://bengungoan.com/
74 http://www.google.by/url?q=https://bengungoan.com/ 74 http://images.google.com.mt/url?q=https://bengungoan.com/
75 http://www.google.mu/url?q=https://bengungoan.com/ 75 http://images.google.com.py/url?q=https://bengungoan.com/
76 http://www.google.tn/url?q=https://bengungoan.com/ 76 http://images.google.co.ug/url?q=https://bengungoan.com/
77 http://www.google.ge/url?q=https://bengungoan.com/ 77 http://images.google.co.bw/url?q=https://bengungoan.com/
78 http://www.google.ml/url?q=https://bengungoan.com/ 78 http://images.google.com.kw/url?q=https://bengungoan.com/
79 http://www.google.co.ma/url?q=https://bengungoan.com/ 79 http://images.google.com.kh/url?q=https://bengungoan.com/
80 http://www.google.mk/url?q=https://bengungoan.com/ 80 http://images.google.ge/url?q=https://bengungoan.com/
81 http://www.google.co.bw/url?q=https://bengungoan.com/ 81 http://images.google.jo/url?q=https://bengungoan.com/
82 http://www.google.cm/url?q=https://bengungoan.com/ 82 http://images.google.com.sv/url?q=https://bengungoan.com/
83 http://www.google.ci/url?q=https://bengungoan.com/ 83 http://images.google.com.bo/url?q=https://bengungoan.com/
84 http://www.google.com.cu/url?q=https://bengungoan.com/ 84 http://images.google.com.ni/url?q=https://bengungoan.com/
85 http://www.google.com.bh/url?q=https://bengungoan.com/ 85 http://images.google.com.pa/url?q=https://bengungoan.com/
86 http://www.google.li/url?q=https://bengungoan.com/ 86 http://images.google.cat/url?q=https://bengungoan.com/
87 http://www.google.com.ly/url?q=https://bengungoan.com/ 87 http://images.google.hn/url?q=https://bengungoan.com/
88 http://www.google.co.cr/url?q=https://bengungoan.com/ 88 http://images.google.mk/url?q=https://bengungoan.com/
89 http://www.google.com.do/url?q=https://bengungoan.com/ 89 http://images.google.ad/url?q=https://bengungoan.com/
90 http://www.google.com.pr/url?q=https://bengungoan.com/ 90 http://images.google.com.bh/url?q=https://bengungoan.com/
91 http://www.google.is/url?q=https://bengungoan.com/ 91 http://images.google.ci/url?q=https://bengungoan.com/
92 http://www.google.com.lb/url?q=https://bengungoan.com/ 92 http://images.google.co.ma/url?q=https://bengungoan.com/
93 http://www.google.ba/url?q=https://bengungoan.com/ 93 http://images.google.com.cy/url?q=https://bengungoan.com/
94 http://www.google.com.gt/url?q=https://bengungoan.com/ 94 http://images.google.com.qa/url?q=https://bengungoan.com/
95 http://www.google.dz/url?q=https://bengungoan.com/ 95 http://images.google.li/url?q=https://bengungoan.com/
96 http://www.google.com.sv/url?q=https://bengungoan.com/ 96 http://images.google.com.na/url?q=https://bengungoan.com/
97 http://www.google.com.py/url?q=https://bengungoan.com/ 97 http://images.google.iq/url?q=https://bengungoan.com/
98 http://www.google.kz/url?q=https://bengungoan.com/ 98 http://images.google.com.jm/url?q=https://bengungoan.com/
99 http://www.google.com.gh/url?q=https://bengungoan.com/ 99 http://images.google.am/url?q=https://bengungoan.com/
100 http://www.google.jo/url?q=https://bengungoan.com/ 100 http://images.google.tt/url?q=https://bengungoan.com/
101 http://www.google.com.bo/url?q=https://bengungoan.com/ 101 http://images.google.cm/url?q=https://bengungoan.com/
102 http://www.google.com.mt/url?q=https://bengungoan.com/ 102 http://images.google.md/url?q=https://bengungoan.com/
103 http://www.google.hn/url?q=https://bengungoan.com/ 103 http://images.google.me/url?q=https://bengungoan.com/
104 http://www.google.com.kw/url?q=https://bengungoan.com/ 104 http://images.google.az/url?q=https://bengungoan.com/
105 http://www.google.com.kh/url?q=https://bengungoan.com/ 105 http://images.google.co.tz/url?q=https://bengungoan.com/
106 http://www.google.com.ni/url?q=https://bengungoan.com/ 106 http://images.google.co.zw/url?q=https://bengungoan.com/
107 http://www.google.cat/url?q=https://bengungoan.com/ 107 http://images.google.mg/url?q=https://bengungoan.com/
108 http://www.google.ad/url?q=https://bengungoan.com/ 108 http://images.google.sn/url?q=https://bengungoan.com/
109 http://www.google.am/url?q=https://bengungoan.com/ 109 http://images.google.ps/url?q=https://bengungoan.com/
110 http://www.google.tt/url?q=https://bengungoan.com/ 110 http://images.google.mn/url?q=https://bengungoan.com/
111 http://www.google.com.na/url?q=https://bengungoan.com/ 111 http://images.google.mv/url?q=https://bengungoan.com/
112 http://www.google.co.tz/url?q=https://bengungoan.com/ 112 http://images.google.com.et/url?q=https://bengungoan.com/
113 http://www.google.com.cy/url?q=https://bengungoan.com/ 113 http://images.google.com.om/url?q=https://bengungoan.com/
114 http://www.google.je/url?q=https://bengungoan.com/ 114 http://images.google.com.cu/url?q=https://bengungoan.com/
115 http://www.google.iq/url?q=https://bengungoan.com/ 115 http://images.google.com.bz/url?q=https://bengungoan.com/
116 http://www.google.az/url?q=https://bengungoan.com/ 116 http://images.google.sr/url?q=https://bengungoan.com/
117 http://www.google.com.et/url?q=https://bengungoan.com/ 117 http://images.google.bs/url?q=https://bengungoan.com/
118 http://www.google.sn/url?q=https://bengungoan.com/ 118 http://images.google.la/url?q=https://bengungoan.com/
119 http://www.google.me/url?q=https://bengungoan.com/ 119 http://images.google.je/url?q=https://bengungoan.com/
120 http://www.google.mg/url?q=https://bengungoan.com/ 120 http://images.google.com.mm/url?q=https://bengungoan.com/
121 http://www.google.md/url?q=https://bengungoan.com/ 121 http://images.google.cd/url?q=https://bengungoan.com/
122 http://www.google.as/url?q=https://bengungoan.com/ 122 http://images.google.com.ly/url?q=https://bengungoan.com/
123 http://www.google.com.om/url?q=https://bengungoan.com/ 123 http://images.google.as/url?q=https://bengungoan.com/
124 http://www.google.co.zw/url?q=https://bengungoan.com/ 124 http://images.google.rw/url?q=https://bengungoan.com/
125 http://www.google.vg/url?q=https://bengungoan.com/ 125 http://images.google.tg/url?q=https://bengungoan.com/
126 http://www.google.com.jm/url?q=https://bengungoan.com/ 126 http://images.google.gp/url?q=https://bengungoan.com/
127 http://www.google.com.af/url?q=https://bengungoan.com/ 127 http://images.google.al/url?q=https://bengungoan.com/
128 http://www.google.ga/url?q=https://bengungoan.com/ 128 http://images.google.co.vi/url?q=https://bengungoan.com/
129 http://www.google.co.zm/url?q=https://bengungoan.com/ 129 http://images.google.co.zm/url?q=https://bengungoan.com/
130 http://www.google.bs/url?q=https://bengungoan.com/ 130 http://images.google.vg/url?q=https://bengungoan.com/
131 http://www.google.com.qa/url?q=https://bengungoan.com/ 131 http://images.google.ht/url?q=https://bengungoan.com/
132 http://www.google.ht/url?q=https://bengungoan.com/ 132 http://images.google.com.gi/url?q=https://bengungoan.com/
133 http://www.google.ps/url?q=https://bengungoan.com/ 133 http://images.google.co.mz/url?q=https://bengungoan.com/
134 http://www.google.fm/url?q=https://bengungoan.com/ 134 http://images.google.com.af/url?q=https://bengungoan.com/
135 http://www.google.sh/url?q=https://bengungoan.com/ 135 http://images.google.ms/url?q=https://bengungoan.com/
136 http://www.google.com.mm/url?q=https://bengungoan.com/ 136 http://images.google.sh/url?q=https://bengungoan.com/
137 http://www.google.com.gi/url?q=https://bengungoan.com/ 137 http://images.google.bi/url?q=https://bengungoan.com/
138 http://www.google.com.ag/url?q=https://bengungoan.com/ 138 http://images.google.com.fj/url?q=https://bengungoan.com/
139 http://www.google.mn/url?q=https://bengungoan.com/ 139 http://images.google.com.ag/url?q=https://bengungoan.com/
140 http://www.google.ki/url?q=https://bengungoan.com/ 140 http://images.google.mw/url?q=https://bengungoan.com/
141 http://www.google.com.sb/url?q=https://bengungoan.com/ 141 http://images.google.co.uz/url?q=https://bengungoan.com/
142 http://www.google.ms/url?q=https://bengungoan.com/ 142 http://images.google.kg/url?q=https://bengungoan.com/
143 http://www.google.mw/url?q=https://bengungoan.com/ 143 http://images.google.tm/url?q=https://bengungoan.com/
144 http://www.google.ne/url?q=https://bengungoan.com/ 144 http://images.google.fm/url?q=https://bengungoan.com/
145 http://www.google.rw/url?q=https://bengungoan.com/ 145 http://images.google.com.pg/url?q=https://bengungoan.com/
146 http://www.google.kg/url?q=https://bengungoan.com/ 146 http://images.google.ws/url?q=https://bengungoan.com/
147 http://www.google.com.sl/url?q=https://bengungoan.com/ 147 http://images.google.bt/url?q=https://bengungoan.com/
148 http://www.google.gp/url?q=https://bengungoan.com/ 148 http://images.google.co.ls/url?q=https://bengungoan.com/
149 http://www.google.cd/url?q=https://bengungoan.com/ 149 http://images.google.co.ao/url?q=https://bengungoan.com/
150 http://www.google.bf/url?q=https://bengungoan.com/ 150 http://images.google.gm/url?q=https://bengungoan.com/
151 http://www.google.ac/url?q=https://bengungoan.com/ 151 http://images.google.com.nf/url?q=https://bengungoan.com/
152 http://www.google.co.uz/url?q=https://bengungoan.com/ 152 http://images.google.gl/url?q=https://bengungoan.com/
153 http://www.google.gg/url?q=https://bengungoan.com/ 153 http://images.google.im/url?q=https://bengungoan.com/
154 http://www.google.com.bz/url?q=https://bengungoan.com/ 154 http://images.google.gg/url?q=https://bengungoan.com/
155 http://www.google.im/url?q=https://bengungoan.com/ 155 http://images.google.sm/url?q=https://bengungoan.com/
156 http://www.google.gm/url?q=https://bengungoan.com/ 156 http://images.google.com.bn/url?q=https://bengungoan.com/
157 http://www.google.sc/url?q=https://bengungoan.com/ 157 http://images.google.sc/url?q=https://bengungoan.com/
158 http://www.google.tm/url?q=https://bengungoan.com/ 158 http://images.google.cg/url?q=https://bengungoan.com/
159 http://www.google.la/url?q=https://bengungoan.com/ 159 http://images.google.dm/url?q=https://bengungoan.com/
160 http://www.google.com.tj/url?q=https://bengungoan.com/ 160 http://images.google.dj/url?q=https://bengungoan.com/
161 http://www.google.gl/url?q=https://bengungoan.com/ 161 http://images.google.tl/url?q=https://bengungoan.com/
162 http://www.google.gy/url?q=https://bengungoan.com/ 162 http://images.google.cv/url?q=https://bengungoan.com/
163 http://www.google.pn/url?q=https://bengungoan.com/ 163 http://images.google.bf/url?q=https://bengungoan.com/
164 http://www.google.dm/url?q=https://bengungoan.com/ 164 http://images.google.com.vc/url?q=https://bengungoan.com/
165 http://www.google.cv/url?q=https://bengungoan.com/ 165 http://images.google.com.ai/url?q=https://bengungoan.com/
166 http://www.google.td/url?q=https://bengungoan.com/ 166 http://images.google.bj/url?q=https://bengungoan.com/
167 http://www.google.sr/url?q=https://bengungoan.com/ 167 http://images.google.ml/url?q=https://bengungoan.com/
168 http://www.google.mv/url?q=https://bengungoan.com/ 168 http://images.google.to/url?q=https://bengungoan.com/
169 http://www.google.dj/url?q=https://bengungoan.com/ 169 http://images.google.so/url?q=https://bengungoan.com/
170 http://www.google.vu/url?q=https://bengungoan.com/ 170 http://images.google.co.ck/url?q=https://bengungoan.com/
171 http://www.google.bi/url?q=https://bengungoan.com/ 171 http://images.google.cf/url?q=https://bengungoan.com/
172 http://www.google.com.pg/url?q=https://bengungoan.com/ 172 http://images.google.gy/url?q=https://bengungoan.com/
173 http://www.google.com.nf/url?q=https://bengungoan.com/ 173 http://images.google.com.tj/url?q=https://bengungoan.com/
174 http://www.google.cg/url?q=https://bengungoan.com/ 174 http://images.google.pn/url?q=https://bengungoan.com/
175 http://www.google.com.vc/url?q=https://bengungoan.com/ 175 http://images.google.st/url?q=https://bengungoan.com/
176 http://www.google.com.fj/url?q=https://bengungoan.com/ 176 http://images.google.td/url?q=https://bengungoan.com/
177 http://www.google.al/url?q=https://bengungoan.com/ 177 http://images.google.vu/url?q=https://bengungoan.com/
178 http://www.google.tk/url?q=https://bengungoan.com/ 178 http://images.google.tk/url?q=https://bengungoan.com/
179 http://www.google.co.ls/url?q=https://bengungoan.com/ 179 http://images.google.com.sb/url?q=https://bengungoan.com/
180 http://www.google.nr/url?q=https://bengungoan.com/ 180 http://images.google.com.sl/url?q=https://bengungoan.com/
181 http://www.google.tl/url?q=https://bengungoan.com/ 181 http://images.google.ne/url?q=https://bengungoan.com/
182 http://www.google.st/url?q=https://bengungoan.com/ 182 http://images.google.nr/url?q=https://bengungoan.com/
183 http://www.google.so/url?q=https://bengungoan.com/ 183 http://images.google.ki/url?q=https://bengungoan.com/
184 http://www.google.to/url?q=https://bengungoan.com/ 184 http://images.google.ga/url?q=https://bengungoan.com/
185 http://www.google.ws/url?q=https://bengungoan.com/ 185 http://images.google.nu/url?q=https://bengungoan.com/
186 http://www.google.com.bn/url?q=https://bengungoan.com/ 186 http://images.google.ac/url?q=https://bengungoan.com/
187 http://www.google.co.ao/url?q=https://bengungoan.com/
188 http://www.google.co.ck/url?q=https://bengungoan.com/
189 http://www.google.tg/url?q=https://bengungoan.com/
190 http://www.google.tl/url?q=https://bengungoan.com/

Related Posts

MỘT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Một hệ thống quan trắc nước thải tự động hoạt động như thế nào? Cần có những hạng mục nào về hệ thống quan trắc nước thải tự…

Vai trò của quan trắc nước ngầm tự động trong cuộc sống

Quan trắc nước ngầm tự động là gì? Tại sao doanh nghiệp phải quan trắc nước ngầm? Quan trắc nước ngầm tự động có vai trò thế nào…

Công ty lắp đặt quan trắc nước thải tự động uy tín tại Miền Trung Tây Nguyên

Hệ thống quan trắc tự động là gì? BKCEMS là đơn vị lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải với chất lượng cao và dịch vụ UY…

Đơn vị lắp đặt quan trắc tự động uy tín Miền Nam

Quan trắc tự động là gì? Đơn vị nào lắp đặt quan trắc tự động uy tín của Miền Nam? Tại sao doanh nghiệp cần lắp đặt quan…

Hệ thống quan trắc môi trường là gì?

Hệ thống quan trắc môi trường là gì? Hệ thống quan trắc môi trường được vận hành thế nào cho đúng? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua…

cách vắt sữa mẹ

Những lưu ý khi vắt sữa mẹ

“Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ” do đó, nhiều mẹ luôn mong muốn có thể nuôi con hoàn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *